استفاده از سازه‌ های سبک

اهداف و انتظارات ما در این درس

پیش نیاز مطالعه این درس:

روش خرید هوایی

استفاده از سازه های سبک برای ساخت خانه روشی مقرون به صرفه است. سازه های سبک، مصالح ساختمانی آماده ای است که جهت ساخت خانه از آن استفاده می شود. این روش ساخت مسکن، برای افرادی مناسب است که قصد ساخت خانه را دارند ولی از نظر مالی در سطحی نیستند که بتوانند از پس تمام هزینه های ساختمانی برآیند.

سازه های سبک همچنین برای ساخت خانه هایی که به صورت خرید هوایی خریداری می شوند پیشنهاد می شود. با این روش هم صرفه جویی بسیاری در مصالح ساختمانی صورت گرفته و هم به دلیل خرید هوایی، پول کمتری را پرداخت می کنیم. برای خرید هوایی خانه ممکن است ساختمان قدرت ساخت طبقه دیگر را نداشته باشد، برای همین سازه های سبک می تواند پیشنهاد خوبی برای ساخت خانه بر روی طبقه آخر را داشته باشد. همچنین در این روش حمل و نقل مصالح ساختمانی بسیار راحت تر است. دور ریز و هدر شدن مصالح نیز وجود ندارد. سرعت عمل برای ساخت خانه نیز افزایش می یابد.

 

استفاده از سازه‌ های سبک
استفاده از سازه‌ های سبک

دیدگاه شما چیست؟