ایفون

دانلود از استوری های ایرانی

بنا به ضرورت و در صورتی که اشتراک استورهای ایرانی مانند اناردونی و سیبچه را خریداری کرده اید، می توانید اپلیکیشن هوش مالی ایران (هما) را از طریق لینک های زیر، نصب و یا بروزرسانی نمایید.

لازم به ذکر است مجموعه آموزشی هدایتی فر،  به هیچ عنوان در خصوص هزینه اشتراک این استورها ذی نفع نمی باشد.