لیزینگ مسکن

اهداف و انتظارات ما در این درس

پیش نیاز مطالعه این درس:

بخش اول: باورهای مهم در خانه دار شدن

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

بعد از مطالعه این درس انتظار می رود که:

1- با مفهوم لیزینگ مسکن آشنا شوید.

2- استفاده از این روش را با توجه به شرایط مالی خود بررسی کنید.

 

در درس های قبل با چند روش خرید خانه مانند خرید هوایی، پیش خرید، مشارکت در ساخت و تعاونی مسکن آشنا شدیم. یکی دیگر از روش ها برای خانه دار شدن، لیزینگ مسکن می باشد. لیزینگ مسکن شبیه به اجاره نشینی می باشد ولی با یک تفاوت خاص. افراد اجاره نشین، هر ماه مبلغی را برای مسکن خود می پردازند و در پایان قرارداد باید خانه را ترک کنند و یا با تغییراتی در پرداخت اجاره، قرارداد را تمدید کرده و یک سال و یا بیشتر در خانه می مانند.

 

تنها و مهمترین تفاوت لیزنیگ مسکن با اجاره نشینی در این است که بعد از پرداخت آخرین اجاره، خانه متعلق به این فرد می شود. این روش به صورتی است که فرد به جای پرداخت تمامی هزینه خانه، هر ماه مبلغی را پرداخت می کند تا هزینه کامل انجام بگیرد.

 

روش لیزینگ را سازمان ها و بعضی شرکت ها بیشتر انجام می دهند. بعضی بانک ها نیز روش لیزنیگ انجام می دهند و با پیگیری بانک ها می توانید از این مزایا استفاده کنید. این روش مناسب افرادی هست که درآمد مستمر و ماهیانه دارند. زیرا در زمان محدودی، هزینه کل را باید به صورت ماهانه پرداخت کنند.

 

لیزینگ مسکن
لیزینگ مسکن

دیدگاه شما چیست؟