چرا مدارس، هیچ آموزشی در رابطه با پول نمی دهند؟ (9/15 هوش مالی چیست؟)

یک راز مهم دارد که مدارس هیچ آموزشی در رابطه با پول و ثروت نمیدهند. در این ویدیو آن راز مهم را متوجه می شوید تا حواستان را بیش تر از گذشته جمع کنید … آدرس تلگرام و اینستاگرام یاسین هدایتی فر @yasinhedayatifar

دیدگاه شما چیست؟