عوامل موثر بر قیمت زمین

در این ویدیو بسیار ارزشمند، توضیح میدهم که چرا زمین داران، در ایران توانستند بسیار ثروتمند شوند. اگر شما هنوز ارزش زمین را نمی دانید و می خواهید با این بازار آشنا شوید، حتما این ویدیو را ببینید. در این ویدیو، بیماری هلندی را به صورت کامل توضیح میدهم و در ادامه به عواملی که قیمت یک زمین را تعیین می کند، اطلاعات میدهم

دیدگاه شما چیست؟