خلق پول توسط بانک ها، چگونه انجام می شود؟ (ویدیو 4/15)

قسمت (4/15) از سری ویدیوهای هوش مالی چیست؟ رمز و رازی ساده توسط خلق پول توسط بانک ها وجود دارد که باعث تورم و ایجاد پول های بدون پشتوانه است. در این ویدیو این راز را متوجه می شوید. کافیست بدانید 60 درصد ایرانی ها، تاکنون هیچ وام و تسهیلاتی دریافت نکرده اند چون از این راز خبر ندارند. تلگرام و اینستاگرام @yasinhedayatifar

دیدگاه شما چیست؟