ثروتمندترین مرد بابل (ویدیو 7/15 هوش مالی چیست؟)

شاید بسیاری از افراد کتاب ثروتمندترین مرد بابل را خوانده باشند. این کتاب در رابطه با اصول علم ثروتمند شدن آموزش می دهد. اما بسیاری از افراد، متوجه تفاوت بزرگ آموزه های آن کتاب که از یک داستان قدمی است با دنیای امروز نمی شوند. این ویدیو بحث را باز می کند. شبکه های اجتماعی یاسین هدایتی فر: @yasinhedayatifar

دیدگاه شما چیست؟