تاثیر دلار 4200 تومنی (جهانگیری) روی زندگی شما در سال 99

ماجرای دلار 4200 تومنی از وقتی شروع شد که دولت تصمیم گرفت، جلوی افزایش قیمت دلار در سال 96 را بگیرد. این تصمیم ضررهای زیادی به بار آورد و همگان انتظار حذف آن در بودجه 99 را داشتند. اما ماجراهای آبان 98، بازی را به شکل دیگری پیش برد. دلار 4200 تومنی (جهانگیری) در سال 99 چه تاثیری روی بازارها خواهد گذاشت؟

3 دیدگاه برای ” تاثیر دلار 4200 تومنی (جهانگیری) روی زندگی شما در سال 99 “

دسترسی به دیدگاه های این درس برای شما محدود شده است.