بحرانی ترین شرایط طول تاریخ اقتصادی ایران

هوش مالی شما باید هم اکنون افزایش یابد. ایران به حساس ترین شرایط اقتصادی تاریخ خود وارد می شود. بدهی های دولت به مقدار بی سابقه خود رسیده است. کسری بودجه دولت برای سال 99، بواسطه تحرین نفتی ایران به بی سابقه ترین حالت خود رسیده است. 75 درصد صندوق های بازنشستگی ورشکسته شده اند. بحران زیست محیطی به حدی است که کارشناسان حدس میزنند تا سه دهه دیگر، 95 درصد ایران تبدیل به بیابان شود. ایران یا سرنوشت ونزوئلا را دارد و یا سرنوشت یونان را. اما در این شرایط، شما باید چه کنید؟ دیگر ویدیوها را نیز حتما ببینید.

دیدگاه شما چیست؟