اینترنت قطع میشه؟

در این ویدیو، یاسین هدایتی فر توضیح می دهد که یا نگران قطعی اینترنت جهانی باید بود یا خیر؟

دیدگاه شما چیست؟