ادامه سال 98 را چگونه سرمایه گذاری کنیم؟

در این ویدیو شما متوجه می شوید که بهترین سرمایه گذاریها در سال 98 چگونه است. پاسخ این سوال البته مشکل است چون اکثر بازارها به حد بالای خودشان رسیده اند و اکنون باید پول ها، به بانک ها برگردند اما چون تورم بالای 30 درصد است، بانک جای مناسبی نیست. بازار بعدی کجاست؟ در این ویدیو یاسین هدایتی فر پاسخ می دهد.

دیدگاه شما چیست؟