آیا هنوز هم استخراج بیت کوین می صرفه؟

استخراج بیت کوین، سر و صدای زیادی به پا کرده بود و همه خانواده ها و افراد، به سمت آن رفته بودند. اما با مصوبه های و بگیر و ببندهایی، به سرعت، سر و صداهای آن خوابید. در این ویدیو، این سوال پاسخ داده می شود که ماجرای بیت کوین از کجا شروع شد و آیا هنوز هم می صرفد که به دنبال آ ن بروید یا خیر؟

دیدگاه شما چیست؟