لینک صفحات را کوتاه کنید و پول دربیاورید!

آیا می­ دانستید که شما با کوتاه کردن لینک­ های صفحات اینترنتی هم می­ تواند درآمد اینترنتی داشته باشید؟! این یکی از ویژگی های جالب فضای اینترنت است که اگر اطلاعات کاملی از اینترنت داشته باشید، قادرید حتی از گشت و گذار و یا کارهای کوچکی مانند کوتاه کردن لینک، نیز درآمد کسب کنید. البته تجربه من در [...]