پشتیبان «دستگاه‌های کارت خوان» شوید

داستان یک تجربه در سال 93 که دانشجوی دوره فوق ­لیسانس بودم؛ مجبور بودم برای مدتی هم کار کنم و هم زمان پایان­­نامه خودم را انجام دهم. روزی از آن روزها، یکی از دوستان قدیمی به دیدارم آمد و به مدت یک شب هم صحبت بودیم. از شغل جدیدش گفت که پشتیبانی دستگاه­ های کارت خوان است و اینکه درآمد خوبی دارد. [...]