نکات نهایی در بررسی داخل ساختمان

در درس قبل، به محیط بیرون ساختمان اشاره کردیم و موارد مهمی را که در آن محله باید به آن توجه کرد ذکر کردیم. در این درس به بررسی نکات نهایی در بررسی داخل ساختمان و عوامل مهم و موثر در فضای داخل خانه می پردازیم. سرویس بهداشتی اولین موضوع در بررسی نکات نهایی در بررسی داخل ساختمان ، این است که [...]