ساخت فیلم های آموزشی (کسب درآمد)

دوران حاضر، دوران وفور تحصیل کرده­ هایی است که با هزاران دانسته و مهارت، از قدرت تبدیل دانش و مهارت به پول بی ­بهره ­اند. تا قبل از آن­که یکی از اساتید دانشگاه بابل را از نزدیک ندیده بودم، نمی دانستم که وب سایت ­های خوبی در حوزه آموزش ویدئویی ایجاد شده ­اند که اساتید و یا تمام کسانی که مهارتی [...]