کسب درآمد از «مواد قابل بازیافت»

یکی از دوستان قدیمی که در شهر ایلام زندگی می ­کند روزی حرف جالبی زد. او با هیجان و جذابیت بسیار زیادی می­ گفت: «ما حتی از آشغال­ ها هم پول درمی ­آوریم. آشغال­ ها طلا هستند و حداقل چند نفر را در هر شهر و روستایی ثروتمند می­ کند» در واقع بیشتر از محتوای حرفهایش، این هیجان بی مثالش بود که باعث [...]