تایپ!!!

ماجرای تایپ! به یاد دارم هنگامی که در مقطع لیسانس درس می­ خواندم؛ دوستی داشتم که اگرچه وضعیت مالی بدی نداشت، اما هیچ­وقت نتوانسته بود خودش پول بیاورد. او در آن بازه زمانی در یک خانه دانشجویی در کنار 6 نفر دیگر زندگی می­ کرد و چون من علاقه زیادی به سر زدن به دوستان خودم در شرایط گوناگون داشتم، [...]