با تعویض «سفره تابلوهای فلکسی» کسب درآمد کنید!

ماجرای پورسانت بالا! زمانی که کار سفارش کارت ویزیت را انجام می­ دادم، یکی از مشتریانی که رنگ تابلوی مغازه­اش رفته بود، گفت: - آیا سفره­ تابلوها را هم عوض می­ کنید؟ -به تابلو مغازه آن فرد نگاه کردم و از شدت رنگ و رفتگی تابلو تعجب کردم؛ دوباره به فرد نگاه کردم و بدون درنگ جواب دادم: «بله [...]