«آی نوتی»

در اوایل اسفند 95 که اولین همایش درآمدهای رویایی بدون سرمایه برگزار شد، به عنوان سخنران اول شروع به سخنرانی کردم و در آن سخنرانی مهم، مطالبی بیان نمودم که یکی از با اهمیت ترین آن­ها این بود: «درآمدهای رویایی در زمان فعلی، فقط از طریق کارهایی به دست می­ آید که نیاز به هیچ­ گونه سرمایه اولیه [...]