کتاب الکترونیکی “بازاریابی انفجاری در اینستاگرام”

در این کتاب تمام روش های بازاریابی در اینستاگرام به زبان ساده و قابل فهم در اختیار شماست. تصاویر این کتاب کاملا رنگی و با کیفیت است و در ۱۳۰ صفحه، توسط مهندس حمید جعفری به رشته نگارش درآمده است.
قیمت واقعی: ۲۵ هزار تومان