چقدر زمان برای گوش دادن به این کتاب صوتی مورد نیاز است؟

این کتاب در 6 فصل آماده شده که می توانید همان فصلی که بیشتر علاقه دارید را گوش دهید. اما در هر صورت پیشنهاد می شود که حداقل یک بار کل کتاب را گوش دهید. زیرا هنگام گوش دادن به کتاب، ایده های بسیار بیشتری به ذهن خودتان می رسد که بسیار باارزش هستند … زمان مورد نیاز برای گوش دادن به فایل های صوتی کتاب 7 ساعت است.