هدایای دوره را چگونه می توانم دریافت کنم؟

پس از پرداخت وجه توسط سایت، در قسمت پنل کاربری، تمامی هدایای قرار داده شده است. این هدایا را به محض ثبت نام در دوره هوش مالی، دریافت می کنید. تصویر پایین، تصویر پنل کاربری شما پس از شرکت در دوره است.

 

تنها نکته ای که باید توضیح داده شود این است. فقط برای این نکته باید با همان ایمیلی که در دوره هوش مالی ثبت نام می کنید، در سایت هم ثبت نام کنید. اگر هم ثبت نام نکرده بودید، ایرادی ندارد، زیرا پشتیبان ها، این کار را برایتان انجام میدهند 🙂