توضیحات

یکی از کلاس های بسیار فاخری که کانال richman در سال گذشته توسط استاد به نام حوزه  ملک برگزار نمود، کلاس آموزش های خانه دار شدن استاد صادقی بود. این کلاس با قیمت ۳۰۰ هزار تومان برگزار شد و امروز شما با ورود به کلاس هوش مالی، به آن آموزش ها نیز دسترسی پیدا خواهید کرد. اگر در همین چند ماه توانستید خانه بخرید، توانسته اید ولی بعد از آن کار بسیار سخت خواهد بود. پس زمان را هدر ندهید …