توضیحات جلسه پایانی دوره هوش مالی:

به شما قول می دهم، زمانی که به این جلسه رسیده باشید، یکی از نخبگان هوش مالی در ایران شده اید و نام شما می تواند بالاتر از بسیاری از اساتید این حوزه قرار بگیرد. اطلاعات شما از صفر به 100 رسیده است و در این جلسه شما نقشه طلایی هوش مالی را دریافت خواهید کرد (فراخواهید گرفت) که جزو ابداعات یاسین هدایتی فر به شمار می رود. اگر شما به این جلسه رسیدید، یقینا شما لیاقت آن را دارید تا زندگی بسیار متفاوتی را نسبت به روزی که در این دوره شرکت کردید، داشته باشید. ما قول میدهیم که در پایان این جلسه شما به خودتان و تصمیمی که روزی برای شرکت در این گرفتید، افتخار خواهید کرد. تمام