توضیحات جلسه هوش کسب درآمد

پس از پایان این جلسه، یاسین هدایتی فر را احتمالاً بهتر خواهید شناخت. او نویسنده اولین کتاب آموزشی روش های کسب درآمد بالا بدون سرمایه است که انتشار آن تا به امروز از مرز ۱۰ هزار نسخه گذشته است.شما با شرکت در این دوره، در دوره فردی شرکت کرده اید که قبل از این که آموزش دهنده باشد، کارآفرین است و روش های کسب درآمد بسیار زیادی را امتحان نموده و کاملا می شناسد. این یک شانس بزرگ است. در پایان این جلسه (که ۸ سال برای آماده نمودن آن زمان گذاشته شده) با هدیه گرفتن صوتی کتاب درآمدهای رویایی، همه روش های کسب درآمد او را یاد گرفته اید و به سادگی می توانید تبدیل به یک کارآفرین پولساز شوید!!