توضیحات جلسه محافظت از پول

احتمالاً پس از شنیدن این جلسه شما هم متوجه بشوید که چه جلسه مهمی را گذراندید. در این جلسه (که یک سال برای آماده نمودن آن زمان صرف شده) شما تمام روش های محافظت کمی و کیفی پول هایتان را فرامیگیرید. مثلا پس از پایان دوره یادگرفته اید چگونه از پول هایتان محافظت کنید که هدر نروند، ارزش واقعی پول های باارزشتان را چگونه حفظ کنید، با ده ها دزد مالی آشنا می شوید که همین اکنون دستانشان در جیب شما هست و ماهیانه پول های شما را مانند زالو میمکند. بیمه نمودن پول هایتان از حوادث آینده را یاد میگیرید. با مفهوم آشغال کردن پول آشنا می شوید و ..

اما از همه مهمتر با یک پیش بینی بسیار نزدیک و وحشتناک از آینده اقتصاد جهان آشنا می شوید که اگر از امروز به فکر محافظت از خودتان نیفتید، سالیان بدی را در آینده خواهید گذراند و ..

راستی شما در این جلسه انواع روش های سرمایه گذاری روی طلا را هم فرامیگیرید و اگر بدانید این جلسه چقدر برای شما مفید خواهد بود، ثانیه شماری رسیدن به این حلسه را میکنید تا سریعتر وارد عمل شوید. امیدوارم ارزش این جلسه را به خوبی درک کنید.