توضیحات جلسه دلنواز دهم:

در این جلسه شما را با فرمول آزموده شده میلیونرهای حودساخته و کارآفرینانی آشنا می کنیم که از نقطه صفر یا کارمندی شروع به رشد کردند. در این جلسه حرف های بسیاری برای شماست. از جمله توضیح تئوری مدارهای ثروت و همچنین تئوری سقف ذهنی. در این جلسه شما متوجه می شوید که چرا بسیاری از افراد مسیرهای ثروت را زودتر از دیگران طی می کنند و یا این که نهایت رشد مالی شما تا کجا می تواند باشد. با دانستن این موارد، خودتان را آماده مقصدی می کنید ک به لحاظ مالی، خود را لایق آن می بینید. بسیاری از افراد این جلسه را از بهترین جلسات دوره می دانستند.