توضیحات جلسه آموزشی صندوق های سرمایه گذاری:

در این جلسه انواع صندوق های سرمایه گذاری آموزش داده خواهند شد. صندوق های سرمایه گذاری از مهمترین نهادهای مالی هستند که برای افرادی که اطلاعات یا زمان کافی به جهت معامله در بازارهای مالی را ندارند، ایجاد شده است. لازم است بدانید درصد بسیییییار کمی از از مردمایران  با این صندوق ها و انواع آن ها آشنایی دارند. در مفید بودن آموزش های این جلسه می توان به یکی از شرکت کنندگان دور دوازدهم (جواد عزیزی) اشاره کرد که تنها در سه هفته توانست سود 2 ساله سپرده بانکی را (بواسطه مشاوره استاد هدایتی فر و گذاشتن پول در یکی از همین صندوق های بورسی) بگیرد. این فرد امروز یک معامله گر ملک است. ارزش این جلسه نیز به اندازه مبلغ کل دوره می باشد.