توضیحات جلسه آموزشی بازار بدهی:

این جلسه رو میشه متفاوت ترین جلسه این دوره آموزشی دونست. در این جلسه علاوه بر این که شما با انواع بازارهای بدهی و سود با ریسک پایین آشنا خواهید شد، نظرات شخصی یاسین هدایتی فر را در رابطه با بازارهای بدهی جهان، دولت ها و وضعیت فعلی ایران خواهید شنید. در قسمت هایی از این جلسه به موضوعات تاریخی نیز اشاره خواهد شد که می تواند چراغ راه آینده دولت ایران، برای گذار از پیچ تاریخی فعلی جمهوری اسلامی ایران باشد. زمانی که شما به این جلسه برسید، آنقدر هوش مالی تان افزایش یافته است که تک به تک، مطالب این جلسه را خواهید توانست تحلیل کنید. اوراق بدهی از مهمترین بازارهای با درآمد ثابت و مشخص به شمار می رود که متاسفانه  اکثر افراد اطلاعات کمی از آن دارند. یقینا شما پس از پایان این جلسه، جزو آن افراد نخواهید بود. اگر به این جلسه رسیدید، برای موفقیت تان به شما تبریک می گوییم.