با توجه به فیلتر بودن تلگرام، آیا دسترسی به مطالب کلاس سخت نیست؟

خیر

در حال حاضر از طریق آپدیت تلگرام به آخرین نسخه و اتصال به پراکسی های جدید هیچ مشکلی در اتصال به محتوی تلگرام نیست. بنابراین خیالتان راحت باشید زیرا هیچ مشکلی برای اتصال به تلگرام نخواهید داشت. با  این حال، تیم آموزشی ما، ارائه در اپلیکیشن را نیز به دلیل همین دل نگرانی بوجود آورد. که اگر به دلیلی هم نتوانستید وارد کانال تلگرام دوره شوید، از طریق اپلیکیشن بدون هیچ مشکلی آموزش ها را دریافت کنید.