این دوره چرا هم تلگرامی برگزار می شود و هم در اپلیکیشن؟

برای راحتی و نتیجه گیری بهتر شرکت کنندگان، دوره هم در اپلیکیشن آزادی مالی قابل دسترسی است و هم در کانال تلگرامی برگزار می شود. برگزاری تلگرامی به دلایل پایین است:

  1. ارتباط نزدیک با استاد: شرکت کنندگان می توانند ارتباط بسیار نزدیکی با استاد داشته باشند و در لحظه های خاصی، راهنمایی های منحصر به فردی از استاد دریافت و عمل کنند.

۲٫ مطالب دوره ابدی می ماند: شرکت کنندگان دیگر هیچ وقت، مطالب دوره را گم نمی کنند و همیشه و در هرجایی به مطالب دوره تا پایان عمرشان دسترسی دارند!!!.

۳٫ نیاز به حافظه کم: علارقم اطلاعات زیادی که داده می شود، فضای زیادی از حافظه گوشی شرکت کنندگان گرفته نمی شود و در واقع اطلاعات روی فضای ابری تلگرام همیشه می ماند.

۴٫ اثرگذاری بسیار بالا: طبق علم هوش عصبی (و تجربه شرکت کنندگان قبلی)، اطلاعاتی که از طریق تلگرام به افراد می رسد، به دلیل اجین بودن فضای تلگرام و ذهن مردم، ۱۰ برابر اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگر روش های رساندن اطلاعات آموزشی به شرکت کنندگان دارد.