اگر شما هوش مالی بالایی دارید و پول زیادی بدست می آورید، چرا به دنبال کسب درآمد از آموزش هستید؟ 

سوال خوبی است. یاسین هدایتی فر شخصا پاسخ این سوال را بدون پرده در سه جواب پاسخ می دهد:

  1. یکی از زیباترین احساس های دنیا، احساس موثر و مفید بودن می باشد. گاهی بعضی مهارت ها در خون افراد جای دارد و مربوط به وظیفه ذاتی آن ها می شود. هیچ چیز تا آن اندازه آن ها را زنده و سرحال نمی کند و امید به آینده را در آن ها رشد نمی دهد. این احساس خالصی است که من پس از هر کلاس آموزشی خود تجربه می کنم.
  2. من معتقد هستم که اگر دانسته های خودم را بیرون نریزم، دانسته های جدیدی نمی تواند وارد ذهن و زندگی من بشود. آموزش ها، کتاب ها و کلاس های آموزشی که به عنوان آموزش های ((یاسین هدایتی فر)) داده میشود، یکی از دلایل مهمش، خالی کردن افکارم برای آماده نمودن ذهن جهت دریافت اطلاعات جدید است.
  3. واقعیت این است که بیزینس آموزش همانند بسیاری از بیزینس های قدرتمند دیگر، فعالیت مفیدی است و افرادی که واقعاً توانایی ورود به آن را دارند، می توانند حتی به عنوان بیزینس اول به آن بنگرند.
  4. آن ها که من را می شناسند، می دانند که در نگاه من، موفقیت یک اصل جمعی است و نه فردی. اگر تلاش و آموزش های افراد بخشنده دیگری نمی بود، امروز من اینجا نبودم و اگر من هم نتوانم دیگران را برای رسیدن به موفقیت یاری کند، موفقیت من به تنهایی، ((هیچ)) ارزشی نخواهد داشت. این تمام دین و آیین من بوده و هست و انشالا خواهد یود.