آیا این دوره، توسط افراد دیگر، به صورت غیرمجاز هم به فروش می رسد؟

طییعتا خیر. متاسفانه اخیرا دیده شده که افراد کلاه بردار و شیادی، با هدف گرفتن پول از دیگران، ادعا می کنند که می توانند این دوره را به صورت غیر مجاز می توانند به شما بدهند!!!. اما عزیزانی که در دام حرف این شیادان می افتند، فقط پول های خودشان را از دست می دهند. چون فرمت اجرایی این دوره قابل کپی نیست و استاد هدایتی فر در طول مدت دوره، هر لحظه همراه شما و پاسخگوی شماست. در این دوره، شما فقط اطلاعات خام دریافت نمی کنید که بتوانید آن را، با پول از جاهای دیگر تهیه کنید. مطالب دوره مداوم در حال آپدیت و استاد هدایتی فر در هر لحظه به شما پاسخ می دهد.