نیازمندی های روزنامه همشهری یک گنج است

نیازمندی های همشهری روزنامه نیازمندی های همشهری تهران، یکی از بهترین منابع برای کسب درآمد، یافتن لینک های کاری و ایده های مختلف تبلیغاتی و کارآفرینی است. این ضمیمه هر روز همراه با روزنامه اصلی همشهری در تهران عرضه می شود و قیمت آن تنها 500 یا نهایت 1000 تومان می باشد. ضمبمه این روزنامه که تحت [...]