باورهای سازنده برای خانه دار شدن

باور چیست؟ چه باورهایی را باید تغییر داد؟ باور مهم ترین موضوعی است که در تمام قسمت های زندگی ما تاثیرگزار است. در کسب وکار،‌ خانه دار شدن،‌ ثروتمند شدن و حتی ارتباطات اجتماعی و عاطفی ما. به عبارتی دیگر، باور، افکار و خودگویی هایی است که طی زمان زیاد آن را با خود مرور و تکرار کرده ایم و [...]

کسب و کار یا خرید خانه؟

خانه، سمبل کانون گرم خانواده است. کانون گرم خانواده زمانی شکل می گیرد که هر یک از اعضای خانواده کار مناسب و درست خود را انجام دهند. روابط گرم هر یک از اعضای خانواده با وجود خانه و سرپناه مناسب گرم تر می شود و احساس مسئولیت و روابط در این محیط بهتر می شود. همانطور که در مقاله «خانه دار شدن» چرا [...]

«خانه دار شدن» چرا مهم است؟

موضوع مسکن یکی از موضوعات مهم در همه کشور هاست. همه انسان ها دغدغه مسکن و خانه دار شدن دارند. خانه دار شدن نه تنها در دنیای انسان ها، بلکه در دنیای حیوانات نیز وجود دارد. برای مثال، پرنده ها برای شروع زندگی مستقل و یافتن یک جفت مناسب، حتما باید لانه ای داشته باشند. پس اولین قدم در دنیای پرندگان [...]